Prawo handlowe i spółki

Kancelaria, w ramach obsługi z zakresu prawa handlowego, zapewnia doradztwo i pomoc prawną w procesie prowadzenia działalności gospodarczej, a także zastępstwo prawne w sprawach spornych na gruncie prawa gospodarczego.

Oferujemy, również pomoc w przygotowywaniu dokumentów w ramach bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym opracowywanie projektów uchwał oraz przygotowywanie dokumentów na zgromadzenia wspólników oraz posiedzenia zarządu.