ULC egzamin teoretyczny – jakie dokumenty trzeba złożyć?

ULC egzamin teoretyczny

Zdobycie licencji oraz świadectw kwalifikacji wydawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wiąże się z odbyciem szkolenia i przejściem procedury egzaminacyjnej, składającej się z części teoretycznej oraz praktycznej. W tym artykule wyjaśniamy, jakie dokumenty należy złożyć, zapisując się na organizowany przez ULC egzamin teoretyczny. Zapraszamy do lektury.

ULC wniosek o egzamin teoretyczny

Podstawowym dokumentem, który powinna złożyć osoba ubiegająca się o licencję, jest kierowany do ULC wniosek o egzamin teoretyczny. Wnioski do pobrania w formatach DOC oraz PDF dostępne są na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce Personel Lotniczy, po wybraniu z menu po lewej stronie opcji Komisja Egzaminacyjna, a następnie Egzaminy Teoretyczne. W tej samej zakładce znajdziemy m.in. przykładowe pytania egzaminacyjne oraz informacje o opłacie lotniczej.

ULC egzamin teoretyczny – niezbędne załączniki do wniosku

Aby móc zdawać egzamin teoretyczny ULC wymagane jest prawidłowe wypełnienie wniosku oraz jego złożenie wraz z odpowiednimi załącznikami. Do formularza należy załączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego wydane przez ATO (obowiązuje przez 12 miesięcy od szkolenia),
  • dowód opłaty za egzamin teoretyczny,
  • oryginalny dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu upoważniającego do zniżki.

Przed złożeniem wniosku należy jeszcze raz upewnić się, że został on podpisany przez kandydata we wszystkich wskazanych miejscach.

Egzamin teoretyczny ULC – jak wygląda?

Jak widać, organizowany przez ULC egzamin teoretyczny nie wymaga od kandydata do zdobycia uprawnień wielu dokumentów. Sam wniosek egzaminacyjny również nie jest skomplikowany, co sprawia, że jego poprawne wypełnienie nie powinno powodować żadnych trudności. Kandydat do uzyskania licencji pilota zawodowego CPL, pilota linowego ATPL czy pilota w załodze wieloosobowej MPL, podobnie jak osoby, które chcą uzyskać uprawnienie IR, zobowiązane są do zdania egzaminu w 6 sesjach, w ciągu 18 miesięcy. Limit sesji nie obowiązuje natomiast w przypadku egzaminów na licencję pilota:

  • turystycznego PPL,
  • szybowcowego SPL,
  • balonowego BPL,
  • rekreacyjnego LAPL.

Również w tych przypadkach maksymalny okres na zaliczenie wszystkich przedmiotów wynosi 18 miesięcy. Do każdego przedmiotu można podejść czterokrotnie. Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu na licencję oraz jej posiadacze, są zwolnione z egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Jako przyszły pilot szukasz informacji na temat ULC i prawa lotniczego? Zaufaj naszemu doświadczeniu i skontaktuj się z nami!