Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria oferuje:

  • opracowywanie projektów umów o świadczenie usług, umów o dzieło i zlecenia, sprzedaży, dostawy oraz projektów innych standardowych i niestandardowych umów cywilnych i porozumień gospodarczych;
  • opracowywanie projektów szczególnych rodzajów umów ramowych umów związanych z korzystaniem z rzeczy (umowy najmu, dzierżawy, leasingu), umów pożyczki, umów umożliwiających przenoszenie wierzytelności i zobowiązań z umów, ugód, umów o dokonywanie rozliczeń transakcji powiązanych, potrąceń wierzytelności;
  • przygotowywanie ogólnych warunków zawierania i wykonywania umów, w tym różnego rodzaju regulaminów, ogólnych warunków umów;
  • przygotowywanie opinii dotyczących zagadnień cywilno-prawnych.