Prawo imigracyjne

Jako jedna z nielicznych kancelarii prawnych, świadczymy kompleksową pomoc prawną dla obcokrajowców z wszystkich stron świata.

Wielu cudzoziemców gubi się w gąszczu przepisów prawnych polskiego ustawodawstwa, które może być zgoła inne od obowiązujących norm panujących w ich krajach ojczystych. Służymy więc pomocą i chętnie reprezentujemy cudzoziemców przed organami administracyjnymi, w urzędach czy podczas postępowania sądowego. Wieloletnie doświadczenie, szeroka wiedza dotycząca przepisów i ustawodawstwa polskiego, ale także sumienność i ambitne podejście do pracy sprawia, że zdecydowana większość Klientów czuje się usatysfakcjonowana pomocą prawną Kancelarii, o czym świadczą liczne polecenia.

Prawo imigracyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Bernadetta Zakrzewska-Erdin jako jedna z nielicznych instytucji działających w Warszawie i okolicach zapewnia specjalistyczną pomoc prawną cudzoziemcom, ubiegającym się o zalegalizowanie pobytu na terenie Polski. Dla wielu osób, po raz pierwszy przyjeżdżających do naszego państwa, prawo imigracyjne, które często różni się od ustawodawstwa obowiązującego w ich kraju, okazuje się zawiłe i skomplikowane. Jeśli potrzebują Państwo pomocy związanej z uzyskaniem karty stałego lub czasowego pobytu, pozwolenia na pracę w Polsce lub polskiego obywatelstwa, jesteśmy do usług w tych, oraz wielu innych obszarach, oferując profesjonalną pomoc i doradztwo prawne.
czytaj więcej

W czym może pomóc dobry prawnik imigracyjny?

Zakres usług naszej Kancelarii jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie najważniejsze działania regulowane przepisami prawa imigracyjnego. Nasi Klienci ze wszystkich stron świata, mogą uzyskać kompleksową pomoc w takich obszarach jak m.in.:
  • uzyskanie zezwolenia na pracę typu A, B, C, D i E dla pracownika zatrudnionego w Polsce, członka zarządu spółki, czy pracowników delegowanych,
  • zdobycie oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia obywatela innego kraju,
  • uzyskanie zaproszenia do Polski, wizy pracowniczej oraz wiz innego rodzaju,
  • zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu) oraz czasowy w Polsce,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • czasowe zameldowanie cudzoziemca,
  • nadanie numeru PESEL,
a także w wielu innych aspektach codziennego życia, w których wsparciem może okazać się kompetentny prawnik imigracyjny w Warszawie.

Karta pobytu – pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt w Polsce

Jedną ze spraw, w których nasza Kancelaria z siedzibą w Warszawie najczęściej pomaga cudzoziemcom, jest uzyskanie zezwolenia na pobyt na terytorium RP, określanego jako karta pobytu. Zakres naszych usług w tym obszarze obejmuje m.in.: bieżące doradztwo prawne oraz udzielanie porad, wsparcie w sporządzaniu wniosków i pism czy reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach dotyczących legalizacji pobytu w Polsce.

Częstym pytaniem kierowanym do naszej Kancelarii jest to dotyczące czasu oczekiwania na zezwolenie na pobyt w Polsce. Zarówno karta stałego pobytu, jak i karta pobytu czasowego wymagają odpowiedniej decyzji administracyjnej, która powinna zostać wydana nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w przypadku najbardziej skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy od złożenia wymaganych dokumentów. W praktyce jednak czas oczekiwania na może się wydłużyć. Wydanie karty pobytu następuje w terminie ok. 4 kolejnych tygodni od wydania decyzji.

Zezwolenie na pracę w Polsce – prawnik imigracyjny Warszawa

Kolejnym obszarem działań Kancelarii Radcy Prawnego Bernadetty Zakrzewskiej-Erdin jest pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę na terytorium RP. Wieloletnie doświadczenie prawników imigracyjnych pozwala nam świadczyć kompleksowe doradztwo prawne, niezależnie od tego, czy przedmiotem sprawy jest pozwolenie na pracę dla pracownika na terytorium Polski, członka zarządu spółki kapitałowej czy pracownika delegowanego. Współpracujący z nami pracodawcy mogą liczyć na kompleksowe doradztwo, dotyczące m.in. optymalnej formy legalizacji zatrudnienia czy relokacji pracowników.

Prawo imigracyjne: pomoc w uzyskaniu polskiego obywatelstwa

Choć siedzibą naszej Kancelarii jest Warszawa, swoje usługi świadczymy na rzecz Klientów z całego kraju. Oferowana przez nas pomoc prawna dotyczy również spraw związanych z uzyskaniem przez cudzoziemców polskiego obywatelstwa. Zapewniamy wsparcie w zakresie sporządzania niezbędnych pism oraz wniosków, reprezentację przed organami administracyjnymi czy bieżące porady prawne.

Karta pobytu Warszawa – odwołanie od odmownej decyzji

Dla cudzoziemców wnioskujących o zezwolenie na czasowy lub stały pobyt na terytorium Polski, potocznie określane jako karta pobytu, odmowa ze strony wojewody nie musi oznaczać końca marzeń o legalnym pobycie w Polsce. Prawo imigracyjne przewiduje odwołanie się od negatywnej decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Z punktu widzenia skuteczności takiego odwołania niezmiernie ważne jest, by dowiedzieć się, dlaczego urząd wydał odmowę karty pobytu. Prawnik imigracyjny zapewni pomoc i wsparcie w sprawach odwoławczych prowadzonych przed lokalnymi Wydziałami do spraw cudzoziemców, świadcząc niezbędne doradztwo oraz pomoc w przygotowywaniu odwołań i pism na każdym etapie postępowania.

Kancelaria prawa imigracyjnego Warszawa

Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, wykorzystując aktualną wiedzę prawniczą oraz bogate doświadczenie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że udział w postępowaniu prowadzonym na terenie obcego kraju może być dla cudzoziemca stresującym i trudnym doświadczeniem. Dlatego jako prawnicy imigracyjni dokładamy wszelkich starań, aby sprawy związane z uzyskaniem karty stałego lub czasowego pobytu, pozwolenia na pracę czy polskiego obywatelstwa, wiązały się dla naszych Klientów z minimalnym stresem oraz zakłopotaniem. Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.