Prawo spadkowe

Kancelaria reprezentuje sprawy Klientów w zakresie:

  • stwierdzenia nabycia spadku;
  • złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku także z elementem zagranicznym;
  • działu spadku;
  • zabezpieczenia spadku;
  • doradztwa w zakresie wyboru formy testamentu;
  • doradztwa w zakresie innych form zabezpieczeń np. zapis windykacyjny;
  • wydziedziczenia;
  • zachowku.

Sprawy spadkowe

Spadek to nie tylko szansa na poprawę swojej sytuacji majątkowej, ale również konieczność załatwienia różnego rodzaju formalności. Pierwszą z nich jest stwierdzenie nabycia spadku, dalej konieczność podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkodawców, aż wreszcie uregulowanie należności wobec Urzędu Skarbowego czy dokonanie wpisów we właściwych rejestrach. Tylko odpowiednio załatwione sprawy spadkowe – a do tego konieczne jest doświadczenie i świetna znajomość prawa – gwarantują, że spadek nie okaże się poważnym problemem dla spadkobiercy.

czytaj więcej

Sprawy spadkowe pomoże załatwić radca prawny

Prawo spadkowe to skomplikowany zbiór przepisów, nieograniczający się jedynie do regulacji Kodeksu cywilnego. I nie chodzi tu tylko o samo dziedziczenie – a więc o to, kto i kiedy zostaje powołany do spadku – ale również o zagadnienia związane z samym podziałem spadku. Zawsze jednak – na każdym etapie sprawy spadkowej – pomocą może służyć radca prawny, doświadczony w praktycznym stosowaniu tych przepisów. Skorzystanie z jego usług pozwala uniknąć problemów, które często wiążą się ze stosowaniem prawa spadkowego. Warszawa jest miastem, w którym warto poszukać specjalistów od tej gałęzi prawa.

Pierwszym etapem każdej sprawy spadkowej – Warszawa nie jest tu wyjątkiem – jest stwierdzenie nabycia spadku, które może zostać dokonane przez sąd lub notariusza. Celem stwierdzenia nabycia spadku jest ustalenie kto i w jakiej części dziedziczy majątek po zmarłym. Warto pamiętać, że podstawą powołania do spadku może być testament lub ustawa, a więc Kodeks cywilny. Prawnik od spraw spadkowych na tym etapie pomoże w ustaleniu kręgu spadkobierców – dziedziczenie zawsze się od tego rozpoczyna – oraz pomoże wybrać najlepszy sposób stwierdzenia nabycia spadku. W przypadku, gdy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu warto zastanowić się, czy zostały w nim ujęte wszystkie osoby bliskie dla zmarłego. Jeżeli nie, to jedynym rozwiązaniem może okazać się pozew o zachowek.

Pozew o zachowek – o czym pamiętać?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy należy się określona część majątku spadkowego. Wynosi ona – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku – dwie trzecie albo połowa wartości udziału spadkowego, która danej osobie należy się na podstawie Kodeksu cywilnego.

Oczywiście w testamencie spadkodawca może swobodnie rozporządzić swoim majątkiem, jednak zawsze powinien pamiętać o swoich najbliższych. Jeżeli tego nie uczyni, to mogą oni dochodzić należnej im części. Właśnie temu służy pozew o zachowek, który rozpoczyna proces sądowy, najczęściej o spłatę uprawnionych do zachowku przez pozostałych spadkobierców. W jego trakcie bada się m.in. czy nie doszło do skutecznego wydziedziczenia uprawnionych do zachowku, a więc do pozbawienia ich możliwości jego otrzymania. W związku z tym tego rodzaju sprawy zawsze są złożone.

Radca prawny od spraw spadkowych – w czym może pomóc?

Radca prawny sprawy spadkowe mógłby bez problemu wymienić cały szereg problemów, w rozwiązaniu, których może pomóc swoim klientom. Obok stwierdzenia nabycia spadku, podziału majątku spadkowego, czy roszczeń o zachowek, w grę wchodzą jeszcze takie zagadnienia, jak zabezpieczenie spadku; wybór formy testamentu; zapis windykacyjny czy zabezpieczenie praw spadkobierców. W złożonych problemach prawnych dotyczących prawa spadkowego zawsze łatwiej poruszać się z pomocą zawodowego prawnika, którym jest radca prawny.