Prawo procesowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną i doradztwo w zakresie prawa procesowego jak również alternatywnych możliwości rozstrzygania sporów, mających na celu uniknięcie procesów sądowych, a tym samym redukcję kosztów i zaoszczędzenie czasu.

Zajmujemy się m.in.:

  • reprezentowaniem Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  • reprezentowaniem Klienta podczas postępowań mediacyjnych oraz ugodowych;
  • analizą prawną stanu faktycznego i doradztwem wyboru metody rozwiązania sporu;
  • analizą prawną związaną z oceną ryzyka procesowego;
  • przygotowywaniem pism procesowych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych.

Prawo cywilne procesowe – kompleksowa pomoc specjalisty

Prawo procesowe reguluje zasady prowadzenia postępowań przed wymiarem sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej. W tym zakresie kancelaria może zaproponować zarówno profesjonalną reprezentację klienta podczas całego postępowania sądowego, jak i pomoc podczas postępowań mediacyjnych oraz ugodowych – nie każdy spór musi kończyć się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli istnieje możliwość polubownego rozwiązania problemu, wskażemy ją i podpowiemy, jak przygotować się do takiej sprawy. Będziemy także uczestniczyć w negocjacjach, mających na celu uniknięcie sporu lub jego zakończenie na zasadach korzystnych dla klienta.

czytaj więcej

Gdy jednak trzeba będzie udać się do sądu, zajmiemy się całym postępowaniem od początku do satysfakcjonującego zakończenia. Zadbamy o to, by wszystkie czynności były prowadzone zgodnie z zasadami, regulowanymi przez prawo cywilne procesowe. Warszawa to miasto, w którym z sukcesem przeprowadziliśmy już niejedną sprawę przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Prawo administracyjne procesowe – wsparcie w przygotowaniu formalności

Wykorzystując prawo administracyjne procesowe, pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu wszelkich problemów, związanych z organami i postępowaniem administracji publicznej. Opracowujemy oraz składamy niezbędne dokumenty, omawiamy najważniejsze kwestie danego postępowania i wskazujemy możliwe rozwiązania. Proponujemy również profesjonalne wsparcie w zakresie reprezentacji przed organami egzekucyjnymi.

Prawo karne procesowe – pogłębiona analiza każdej sprawy

Warszawa jest miastem, w którym często sięgamy po prawo karne procesowe, obejmujące zasady postępowania stosowane w przypadku spraw o przestępstwa. Na początku zawsze proponujemy dokładną analizę prawną danego problemu, oceniając tym samym ryzyko procesowe, zbierając dowodowy oraz kwalifikując stan prawny. Przygotowujemy klientów na to, co może wydarzyć się przed wymiarem sprawiedliwości. Ponadto zajmujemy się sporządzeniem pozwów, apelacji, wniosków, projektów ugody sądowej i innych pism procesowych, niezbędnych w danej sprawie. Wreszcie – oferujemy profesjonalną reprezentację doświadczonego specjalisty na każdym etapie postępowania przed sądem.