Prawo procesowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną i doradztwo w zakresie prawa procesowego jak również alternatywnych możliwości rozstrzygania sporów, mających na celu uniknięcie procesów sądowych, a tym samym redukcję kosztów i zaoszczędzenie czasu.

Zajmujemy się m.in.:

  • reprezentowaniem Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  • reprezentowaniem Klienta podczas postępowań mediacyjnych oraz ugodowych;
  • analizą prawną stanu faktycznego i doradztwem wyboru metody rozwiązania sporu;
  • analizą prawną związaną z oceną ryzyka procesowego;
  • przygotowywaniem pism procesowych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych.