Jak się rozwieść krok po kroku – etapy rozwodu

Jak się rozwieść krok po kroku?
Z ponad 150 000 zawieranych każdego roku w Polsce małżeństw aż 1/3 kończy się rozwiązaniem na mocy orzeczenia sądowego. Postępowania rozwodowe dotykają coraz większej grupy osób, które poszukują odpowiedzi na pytania o to, jak się rozwieść i jak zrobić to szybko. Jeśli ten temat nurtuje również Ciebie, jesteś we właściwym miejscu. Opowiem Ci, jak krok po kroku wygląda sprawa rozwodowa, przybliżając jej najważniejsze etapy oraz podpowiem, jak uzyskać rozwód bez nadmiernych komplikacji.

Postępowanie rozwodowe – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem na drodze do zakończenia małżeństwa jest oczywiście przygotowanie pozwu, który inicjuje postępowanie rozwodowe przed sądem. To, czy wniosek będzie kompletny, merytorycznie uzasadniony oraz poprawnie wypełniony, ma bezpośredni wpływ na to, jak szybko uda Ci się rozwieść ze współmałżonkiem. Podstawowe dokumenty, które trzeba dołączyć do pozwu w sprawie o rozwód, to m.in.: • skrócony odpis aktu małżeństwa, • odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, • dowód uiszczenia opłaty sądowej za wniesienie pozwu rozwodowego. Na kolejnych etapach postępowania sąd może wezwać strony do przedstawienia dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczeń o dochodach, dowodów potwierdzających koszty utrzymania małoletnich dzieci czy materiałów dokumentujących faktyczną winę za rozkład pożycia.

Jak szybko się rozwieść?

Jeśli Twoim priorytetem jest jak najszybsze zakończenie sprawy, warto jeszcze przed złożeniem wniosku o formalne rozpoczęcie procedury wypracować z małżonkiem porozumienie dotyczące kluczowych kwestii, takich jak: • wnioskowanie o rozwód bez orzekania o winie – najlepsza strategia, jeśli chcesz się szybko rozwieść, • opieka nad dziećmi i sprawowanie władzy rodzicielskiej, • podział wspólnego majątku. Jeśli uda Wam się porozumieć w tych podstawowych obszarach, istnieje duża szansa, że sprawa rozwodowa okaże się wyłącznie formalnością, a przebrnięcie przez wszystkie etapy postępowania nie będzie wiązało się z nadmiernym stresem dla żadnej ze stron.

Etapy postępowania rozwodowego krok po kroku

Decydując się na przesłanie do sądu pozwu o rozwód, musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że cała procedura ma swój ściśle określony przebieg, a nawet najszybsze uzyskanie rozwodu wiąże się z koniecznością uwzględnienia terminów oraz następujących po sobie procedur. Poniżej przybliżam kluczowe etapy rozwodu krok po kroku. 1. Sporządzenie pozwu oraz złożenie go w sądzie wraz z opłatą w wysokości 600 zł. 2. Przesłanie odpisu pozwu stronie pozwanej, która terminie 14 dni od daty otrzymania ma prawo na niego odpowiedzieć. 3. Wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy – najwcześniej po 2 tygodniach od upływu terminu wniesienia odpowiedzi. 4. Sprawa rozwodowa – w jej trakcie sąd rozpatruje pozew, analizuje przesłanki mogące wskazywać na możliwość utrzymania małżeństwa, bada winę za rozkład pożycia, przesłuchuje małżonków oraz ewentualnych świadków. 5. Orzeczenie sądu – po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd wydaje orzeczenie o rozwodzie, które następnie musi się uprawomocnić. 6. Uprawomocnienie wyroku – ma miejsce po upływie 7 dni od ogłoszenia, o ile strony nie wniosą o pisemne uzasadnienie oraz nie złożą apelacji do sądu II instancji.

Doświadczony adwokat od rozwodów – wsparcie w trudnym postępowaniu

Decydując się na założenie sprawy i wszczęcie postępowania, warto mieć za sobą prawnika, którego domeną są rozwody. Wynika to ze specyfiki całej procedury, która jest nie tylko skomplikowana i złożona z wielu etapów, ale często również wywołuje silne emocje. Jeśli zastanawiasz się, jak szybko się rozwieść i przejść przez rozwód krok po kroku z asystą specjalisty od prawa rodzinnego w Warszawie, konsultacja w Kancelarii BZE może okazać się dla Ciebie istotnym wsparciem i szansą na bezstresowe zakończenie małżeństwa.