Prawo lotnicze

Prawo lotnicze – kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i konsumentów

Lotnictwo jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych środków transportu, pozwalającym w krótkim czasie pokonywać spore odległości. Jednocześnie podróże lotnicze dostarczają niezapomnianych wrażeń. Jednak należy pamiętać, że funkcjonowanie lotnictwa jest regulowane przez szereg aktów, wśród których w polskich realiach najważniejsze znaczenie ma ustawa Prawo lotnicze. Każdy w jakikolwiek sposób zainteresowany lotnictwem – czy to ze względów zawodowych, czy też prywatnych – prędzej lub później spotka się z jej praktycznym zastosowaniem. Wówczas niezbędna może okazać się pomoc prawnika specjalizującego się w prawie lotniczym.

czytaj więcej

Co reguluje ustawa Prawo lotnicze?

Ustawa Prawo lotnicze – co stanowi art. 1 ust. 1 – reguluje stosunki z zakresu lotnictwa cywilnego. Tym samym Prawo lotnicze nie odnosi się do problematyki lotnictwa wojskowego. Nie ma przy tym wątpliwości, że ustawa ta odnosi się do wielu różnych zagadnień dotyczących lotnictwa. Wśród nich należy wymienić m.in. administrację lotnictwa cywilnego; funkcjonowanie statków powietrznych i lotnisk; szkolenie personelu lotniczego czy lotniczą działalność gospodarczą oraz ochronę praw pasażerów.

Dlatego Prawo lotnicze jest ustawą, która dotyczy każdego – zarówno przedsiębiorcę, jak i konsumenta – który ma jakiekolwiek związki z lotnictwem cywilnym, nawet gdy jest tylko pasażerem linii lotniczych bądź mieszka w okolicach lotniska. Dobrym przykładem jest tu Warszawa, której główny port lotniczy znajduje się blisko zabudowań mieszkalnych. To z kolei powoduje, że właściwie wszyscy mieszkańcy tego obszaru są narażeni na poważne oddziaływanie wynikające z realizacji operacji lotniczych.

W czym może pomóc prawnik specjalizujący się w prawie lotniczym?

W związku z tym prawnik prawo lotnicze świadczy kompleksowe usługi na rzecz konsumentów i przedsiębiorców zainteresowanych funkcjonowaniem ruchu lotniczego. Pasażerowie linii lotniczych mogą korzystać z usług specjalisty od prawa lotniczego chociażby w przypadku realizacji roszczeń związanych z opóźnionym bądź odwołanym lotem. Warto pamiętać, że prowadzenie tego rodzaju sporów z liniami lotniczymi zawsze wiąże się z koniecznością sprostania argumentacji przedstawianej przez zawodowców reprezentujących operatorów lotniczych, stąd warto sięgnąć po pomoc, jaką może zaoferować prawnik. Prawo lotnicze jest naprawdę skomplikowaną dziedziną.


Natomiast prowadzących działalność gospodarczą prawo lotnicze – Warszawa jest miastem, w którym można znaleźć zawodowego prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie – najczęściej stosują wówczas, gdy sami chcą wejść na rynek lotniczy bądź współpracować z liniami i portami lotniczymi. W każdym z tych przypadków ustawa Prawo lotnicze i inne akty odnoszące się do problematyki lotnictwa cywilnego mają kluczowe znaczenie. Warto podkreślić, że ciekawym pomysłem na prowadzenie działalności gospodarczej jest prowadzenie szkoleń lotniczych. Wówczas należy stosować przepisy, do których musi dostosować się umowa o szkolenie lotnicze.

Pomoc w rozpoczęciu przygody z lotnictwem

Umowa o szkolenie lotnicze jest umową nienazwaną, a więc nie posiada swojej definicji ustawowej. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy mający zamiar szkolić personel lotniczy, który musi legitymować się posiadaniem świadectwa kwalifikacji, muszą uzyskać wpis do rejestru podmiotów szkolących. Mowa tu o szkoleniu m.in. pilotów lotni i motolotni; pilotów statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 495 kg; informatorów służby informacji powietrznej oraz informatorów lotniskowej służby informacji powietrznej.

Oczywiście umowa o szkolenie lotnicze może zostać zawarta również w wielu innych przypadkach. Zawsze należy pamiętać, aby sformułować ją w jak najbardziej precyzyjny sposób, jednoznacznie określając prawa i obowiązki stron oraz sposób rozwiązywania ewentualnych konfliktów. Również w tym obszarze wsparcie doświadczonego prawnika od prawa lotniczego może okazać się nieocenioną pomocą.