Prawo pracy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy.

Zapewniamy całościową obsługę prawną związaną z regulacjami dotyczącymi pracodawców, pracowników, układów i sporów zbiorowych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych:

  • dochodzenia należności pracowniczych (wynagrodzenia, nagrody, odprawy);
  • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
  • sprostowanie treści świadectwa pracy;
  • i inne.