Prawo pracy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy.

Zapewniamy całościową obsługę prawną związaną z regulacjami dotyczącymi pracodawców, pracowników, układów i sporów zbiorowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych:
  • dochodzenia należności pracowniczych (wynagrodzenia, nagrody, odprawy);
  • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
  • sprostowanie treści świadectwa pracy;
  • i inne.

Radca prawny prawo pracy – pomoc doświadczonego eksperta

Prawo pracy to szeroki, często zmieniający się zbiór regulacji, mających na celu zabezpieczanie interesów zarówno pracowników, jak i pracodawców. W naszej kancelarii proponujemy kompleksową obsługę prawną w tym zakresie, oferując specjalistyczne porady, dokładne analizy określonych przypadków, reprezentację w sporach sądowych, dochodzenie należności pracowniczych lub odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sprostowanie treści świadectwa pracy, a także wiele innych czynności.
czytaj więcejW przypadku osób zatrudnianych prawa pracownicze mają na celu przede wszystkim chronić ich interesy, zapewniając bezpieczne i sprawiedliwe środowisko wykonywania zawodowych obowiązków oraz otrzymywanie należnej zapłaty. Z kolei dla właścicieli firm prawo pracy określa ramy obowiązków i przepisów, których należy przestrzegać wobec pracowników. Doskonale orientujemy się w interesach obu wymienionych stron, dlatego nasza pomoc jest wysoce skuteczna.

Prawa pracownicze pod ochroną – profesjonalna reprezentacja w sądzie

Warszawa to miasto, w którym często w konfliktach pomiędzy zatrudnionym a pracodawcą potrzebny jest doświadczony prawnik. Prawo pracy bywa skomplikowane, więc samodzielne jego egzekwowanie będzie dla poszkodowanego pracownika bardzo trudne. W naszej kancelarii zapewniamy kompleksową pomoc oraz jasne, zrozumiałe porady z zakresu prawa pracy.

Możemy zaproponować reprezentację w sądowych sporach z pracodawcami, prowadząc takie postępowanie od samego początku, do satysfakcjonującego zakończenia. Zajmujemy się analizą sprawy, opracowaniem niezbędnych dokumentów oraz walką przed wymiarem sprawiedliwości. Naszych klientów przygotowujemy na wszystko, co może wydarzyć się w sądzie. Pokazujemy możliwe rozwiązania i staramy się oszacować szanse na ich powodzenie. Tłumaczymy, które prawa pracownicze mogły w danym przypadku zostać złamane przez pracodawcę. Chętnie odpowiadamy również na wszelkie pytania. Chcemy mieć pewność, że nasz klient ma świadomość skutków prawnych podejmowanych działań.

Prawo pracy Warszawa – spory o wynagrodzenie i rozwiązanie umowy

Wciąż często zdarzają się sytuacje, w których pracodawca niezgodnie z przepisami rozwiązuje umowę o pracę danej osobie. Poważnym naruszeniem w takim przypadku jest np. brak wypowiedzenia. Najczęściej pracownik może wnieść do sądu roszczenie odszkodowawcze. Pomagamy w ustaleniu, czy takie działanie jest zasadne oraz wskazujemy najlepszą drogę postępowania. Podobną pomoc możemy zaproponować np. w sytuacji niezgodnego z prawem skrócenia okresu wypowiedzenia.

Ponadto rozwiązujemy spory o wynagrodzenia. Odmowa zapłaty za wykonaną pracę to poważne naruszenie, którym powinien zająć się dobry radca prawny. Prawo pracy jasno określa, kiedy pracodawca nie powinien odmówić wypłaty należnych środków. Wskazujemy, w jaki sposób można odzyskać należne pieniądze oraz pomagamy w całym postępowaniu. Zwykle próbuje się je przeprowadzić na drodze polubownej, ale jeśli to nie przynosi pożądanych skutków, kierujemy sprawę do sądu. Udzielimy profesjonalnego wsparcia bez względu na to, czy sprawa dotyczy małej firmy, czy dużej korporacji.