Windykacja

  • przeprowadzanie czynności audytowych zawartych umów;
  • opiniowanie warunków zawartych umów z uwzględnieniem ryzyk gospodarczych;
  • przygotowywanie profesjonalnych pism, wezwań do zapłaty i wniosków egzekucyjnych;
  • kontakt z dłużnikiem;
  • dochodzenie roszczeń w przedmiocie zawartych umów, wynagrodzeń, odszkodowań, kar umownych i innych;
  • przeprowadzanie konsekwentnych negocjacji;
  • zapewnienie pełnej obsługi prawnej na każdym etapie windykacji;
  • reprezentowanie strony przed sądem.