Windykacja

  • przeprowadzanie czynności audytowych zawartych umów;
  • opiniowanie warunków zawartych umów z uwzględnieniem ryzyk gospodarczych;
  • przygotowywanie profesjonalnych pism, wezwań do zapłaty i wniosków egzekucyjnych;
  • kontakt z dłużnikiem;
  • dochodzenie roszczeń w przedmiocie zawartych umów, wynagrodzeń, odszkodowań, kar umownych i innych;
  • przeprowadzanie konsekwentnych negocjacji;
  • zapewnienie pełnej obsługi prawnej na każdym etapie windykacji;
  • reprezentowanie strony przed sądem.

Postępowanie windykacyjne – skuteczne wsparcie w dochodzeniu należności

Terminowa realizacja zobowiązań przez kontrahentów to podstawa zachowania płynności finansowej w każdej firmie i stabilnego prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli występują jakiekolwiek problemy z płatnościami za dostarczone towary lub wykonane usługi, najczęściej konieczna jest pomoc doświadczonych specjalistów, którzy zajmą się profesjonalnym dochodzeniem należności. Nasza kancelaria może poprowadzić postępowanie windykacyjne od samego początku do satysfakcjonującego zakończenia, polegającego na odzyskaniu należnych danemu podmiotowi pieniędzy.

czytaj więcej

Warszawa jest miastem, w którym procedura windykacyjna może przybrać jedną z dwóch różnych form. Jedną z nich są polubowne negocjacje z dłużnikiem. Sprawy w sądach często ciągną się miesiącami, dlatego to właśnie odpowiednio poprowadzone mediacje stanowią zazwyczaj najszybszą i najskuteczniejszą drogę do odzyskania pieniędzy. W takiej sytuacji dokładnie badamy przyczyny zatorów w płatnościach, sprawdzamy możliwości dłużnika i staramy się wypracować porozumienie. Tego typu windykacja to często korzystne rozwiązanie dla obu zainteresowanych stron. Jeśli jednak nie jest możliwa do przeprowadzenia, zajmiemy się reprezentacją klienta przed wymiarem sprawiedliwości w postępowaniu windykacyjnym. Zawsze proponujemy najskuteczniejsze metody, mające na celu jak najszybsze odzyskanie pieniędzy osoby, która decyduje się na współpracę z naszą kancelarią. Dbamy jednak o to, by windykacja była prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem.

Profesjonalna pomoc prawna w windykacji – formalności i doradztwo

Mamy szerokie doświadczenie w sprawach windykacyjnych, dlatego pomoc prawną w tym zakresie możemy zaproponować nie tylko podmiotom gospodarczym, ale także osobom prywatnym. Nasza wiedza będzie przydatna na każdym etapie postępowania – nie ma znaczenia, czy windykacja już trwa, czy jej rozpoczęcie jest dopiero planowane. Jeśli mamy zająć się odzyskaniem należności od samego początku, zawsze najpierw dokładnie sprawdzamy dany przypadek. Prowadzona jest np. analiza umowy, która została zawarta między wierzycielem a dłużnikiem, z uwzględnieniem wszelkiego ryzyka gospodarczych. Wdrażamy również czynności audytowe podpisanych dokumentów. Wszystko po to, by utworzony scenariusz windykacyjny mógł być jak najskuteczniejszy, a przy tym maksymalnie komfortowy i bezpieczny dla wierzyciela.

Następnie możemy zająć się przygotowaniem wszystkich niezbędnych formalności. Warszawa to miasto, w którym błyskawicznie sporządzimy i dostarczymy np. wezwanie do zapłaty czy wniosek egzekucyjny. W imieniu naszego klienta będziemy kontaktować się z dłużnikiem, uważając przy tym, by nie naruszyć zbudowanej wcześniej relacji pomiędzy nim a naszym klientem – często są to delikatne zależności biznesowe, które mogą być jeszcze wykorzystywane w przyszłości. Oferujemy także kompleksowe wsparcie w dochodzeniu roszczeń, wynikających z zawartych umów, niewypłaconych wynagrodzeń czy zasądzonych kar. Możemy również udzielić jednorazowej porady prawnej w obszarze np. szans na powodzenie postępowania windykacyjnego w określonej sprawie.